OpPIS

OpPIS® je profesionalen poslovni informacijski sistem, namenjen celoviti in uspešni podpori podjetjem pri njihovem poslovanju. Sestavljen je iz med sabo povezanih modulov, ki zagotavljajo profesionalne rešitve za proizvodna, trgovska, gradbena, storitvena in projektno orientirana podjetja, računovodske servise, ter za javne ustanove. 

OpPIS - Celovita podpora poslovanju

Enkraten zajem podatkov – vsak poslovni dogodek se vnaša enkrat, pri čemer se ob vnosu opredeli atribute glede na DDV zakonodajo, časovno razmejevanje ter opredelitev, ali je le-ta tudi davčno priznan.

 • Vsi ključni šifranti so urejeni v skladu z veljavnimi predpisi in jih je možno kadarkoli osvežiti in uporabiti (kontni načrt, partnerji, tečajnice, zamudne obresti, intrastat šifranti, nadomestila stroškov po uredbi…).
 • Na vseh nivojih podpira brezpapirno pisarno.
 • Enostavno iskanje podatkov – z najvišjega nivoja lahko hitro pridemo do izvornega dokumenta in njegove slike.
 • Avtomatski prenos mesečnih in letnih poročil direktno iz programa na FURS in AJPES.
 • Nastavljivi vnosni meniji in filtri po meri uporabnika.
 • Aplikacijo se lahko lokalizira za potrebe druge zakonodaje.
 • Vsi šifranti in podatkovne tabele se lahko izvozijo in uvozijo v Excel, PDF, XML.
 • Zagotavlja hiter in nazoren pregled poslovanja.
 • Izkorišca tehnološke možnosti oblaka, tablice, pametnega telefona in internetnih povezav.

OpPIS - Profesionalne rešitve za:

 • > Proizvodnja podjetja
 • Trgovska podjetja
 • Gradbena podjetja
 • Storitvena podjetja
 • Računovodske servise
 • Projektno orientirana podjetja
 • Javne ustanove
MD Računalniški inženiring in
prodaja programske opreme, d.o.o.

> Mariborska cesta 69,
> 2352 Selnica ob Dravi, Slovenia

> info@m-d.si

> 041 232 497

Copyright © 2020 by MD Računalniški inženiring. All Rights Reserved.